رد کردن لینک ها

قوانین و مقررات

ماده۱: تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
۱-۱- شرکت: شرکت رایانه سرای هشت بهشت که تولید کننده این نرم افزار کاملا بومی در اصفهان است.
۱-۲- خدمات شهروندی : خدمات نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور دریافت خدمات شهروندی ارائه می‌شود.
۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.
۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از خدمت گیرنده و خدمت دهنده که از طریق اینترنت به اپلیکیشن خدمات شهروندی  امرتون متصل و از خدمات نرم افزاری آن  بهرمند می‌شود.
۱-۵- کاربران: در این سند کاربرخدمت دهنده و کاربر خدمت گیرنده به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.
۱-۶- کاربر خدمت دهنده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن خدمات شهروندی امرتون به منظور دریافت درخواست خدمت و ارائۀ خدمات ثبت ‌نام کرده ‌است.
۱-۷- کاربر خدمت گیرنده :شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن خدمت گیرنده خدمات شهروندی امرتون  به منظور ارسال درخواست خدمت ثبت‌ نام کرده‌اند.
۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات در اپلیکیشن خدمات شهروندی امرتون ایجاد کرده‌اند.
۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران خدمت گیرنده در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب صورت میگیرد.
۱-۱۰- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار این سامانه قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات اپلیکیشن در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به هر درخواست اعم از زمان درخواست، موقعیت مکانی، موقعیت مکانی کاربر خدمت دهنده و غیره.
۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی.
ماده ۲ – حساب کاربری
۲-۱- کاربران با ثبت نام در خدمات شهروندی امرتون و همچنین با هر بار استفاده از خدمات می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن را پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
۲-۲- برای استفاده از خدمات خدمات شهروندی امرتون لازم است که هر کاربرخدمت گیرنده اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن امرتون بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن امرتون کنند. برای استفاده از خدمات کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن خدمات شهروندی ثبت کند.
۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن امرتون وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
۴-۲- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر خدمت گیرنده یا کاربر خدمت دهنده بنا به مورد در اپلیکیشن  امرتون داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
۲-۵- در شرایط خاصی ممکن است از کاربرخدمت گیرنده برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.
۶-۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
ماده ۳ – استفاده از خدمات شهروندی ۳۳۱۹۳
۳-۱- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات  از استعمال دخانیات امتناع کنند.
۳-۲- با استفاده از سامانه خدمات شهروندی امرتون کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از این سامانه برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران مسافر حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در خودرو همراه داشته باشند.
۳-۳- کاربر مسافر متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و یا هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر سفر به کاربر راننده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀ مبدا، راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.
۳-۴- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
۳-۵- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مسافر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ درخواست کاسته یا درصدی از هزینۀ آن بعدا به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربردراپلیکیشن خدمات شهروندی امرتون اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مسافر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
۳-۶- کاربر خدمت گیرنده می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات سامانه خدمات شهروندی امرتون قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
۳-۷- کاربر خدمت گیرنده می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
۳-۸کاربر مسافر می‌پذیرد حداکثر تعداد مسافرانی که می‌توانند در یک خودرو سوار شوند برابر با ظرفیت سرنشین مجاز خودرو مندرج در کارت خودرو است.
۳-۹ کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام هر درخواست از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات سامانه خدمات شهروندی امرتون، از مشتریان یا خدمت دهندگان کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین خدمات شهروندی امرتون خواهد بود. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
۳-۱۰ کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از سامانه خدمات شهروندی امرتون هستند.
۳-۱۱- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی سامانه خدمات شهروندی امرتون را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
۳-۱۲- خدمات این سامانه ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت  کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و خدمات شهروندی امرتون  مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
۳-۱۳-کاربر مسافر می پذیرد رخواست بانوان (ویژه بانوان) فقط به منظور ارائه خدمات به بانوان و خانواده ایجاد گردیده لذا درخواست سفر توسط بانوان برای کاربر مسافر آقا ممنوع است. چنانچه پس از پذیرش درخواست سفر و عزیمت کاربر راننده به نقطۀ مبدا، راننده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سفر برعهدۀ کاربر مسافر است.
ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت
۴-۱- کاربر خدمت گیرنده می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.
۴-۲- کاربر خدمت گیرنده می‌پذیرد هزینۀ درخواست از طرف شرکت مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.
۴-۳- پرداخت هزینۀ درخواست فقط از طریق روش‌هایی که توسط سامانه خدمات شهروندی امرتون مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری، پرداخت اینترنتی و پرداخت نقدی به خدمت دهنده .
۴-۴- کاربران می‌پذیرند هزینۀ درخواست ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های سفر ارائه شده از جمله نوع سفر، زمان سفر، مدت زمان تخمینی جهت انجام سفر، مکان سفر (مبدا، مقصد یا مسافت مسیر سفر)، تغییرات اعلام شده در حین سفر و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.
۴-۵- کاربر خدمت گیرنده می‌پذیرد که باید هزینۀ درخواست را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ خدمات شهروندی امرتون جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ امرتون یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، همچنان موظف به پرداخت هزینۀ خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر خدمت گیرنده با مرکز تماس سامانه خدمات شهروندی با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت امرتون را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ درخواست را از اعتبار کاربر در پنل  کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.
۴-۶- کاربر خدمت گیرنده می‌پذیرد هیچوقت درخواست ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات سامانه خدمات شهروندی امرتون را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست و پذیرش درخواست توسط خدمت دهنده ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده حضور نداشته باشد، وی متعهد به پرداخت جریمه ای با توجه به نوع درخواست می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.
۴-۷- کاربر مسافر می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در خودروی کاربر راننده در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعویض، تعمیر، شست و شو و غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب کاربر مسافر کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده وهزینه‌های مترتب بر آن نباشد، کاربر راننده و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر مسافر اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر راننده نماید حق مراجعه کاربر راننده به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.
ماده ۵ – مسئولیت سامانه خدمات شهروندی 
۵-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته ۳۳۱۹۳ ، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات سامانه خدمات شهروندی امرتون بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.
۵-۲- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
۵-۳- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.
۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران خدمات شهروندی امرتون در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته ۳۳۱۹۳ و واحد رسیدگی به شکایات  مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
۵-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات این سامانه و استفاده از نرم‌افزار‌های خدمت گیرنده و خدمت دهنده ، می توانند از طریق همکاران ما در مرکز تماس۳۳۱۹۳ به صورت ۲۴ ساعته سوالات خود را مطرح نمایند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امرتون امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.
۵-۷- مسئولیت خدمات شهروندی امرتون فقط در فرضی است که کاربر خدمت گیرنده از طریق اپلیکیشن امرتون  یا از طریق تماس با ۳۳۱۹۳ درخواست داده است . لذا اگر کاربر خدمت دهنده و خدمت گیرنده خارج از شرکت با یکدیگر بر انجام درخواست توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
ماده ۶ – مسئولیت کاربران
۶-۱- هر گونه اقدامی از سوی کاربر که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
۶-۲- کاربر خدمت دهنده متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط سامانه خدمات شهروندی امرتون تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر خدمت دهنده بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.
۶-۳- کاربر راننده متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.
ماده ۷ – شرایط بار و وسائل همراه مسافر بشرح زیر است:
۷-۱- وسایلی که کاربر مسافر نباید به همراه داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای حجیم مانند بسته‌های بزرگ.
۷-۲- وسایل همراه کاربر مسافر باید متناسب با فضای داخل اتاق بوده به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانۀ سازندۀ خودرو تعیین شده باشد.
۷-۳- انتقال بار و کالا بدون حضور کاربر مسافر (مالک کالا) توسط کاربر راننده ممنوع است و کاربر مسافر حق ارسال کالا را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و شرکت حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.
۷-۴- چنان جه کالایی متعلق به کاربر مسافر در خودرو باقی بماند کاربر راننده مکلف است پس از آگاهی از این مسئله در اسرع وقت به شرکت اطلاع رسانی نماید و کاربر راننده آن را به شرکت تحویل خواهد داد و هیچ گونه ادعایی از جانب کاربر مسافر مبنی بر سرقت یا نقص یا عیب کالا علیه شرکت مسموع نخواهد بود.
ماده ۸ – قطع خدمات
شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (خدمت گیرنده یا خدمت دهنده) می‌تواند برای شرکت یا سایرین خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات سامانه خدمات شهروندی امرتون را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

بازگشت به بالای صفحه
Call Now Button